www.Emerytury.net.pl
Informacje
Tusk faworytem do objcia stanowiska szefa Rady Europejskiej
Donald Tusk ma m.in. poparcie przyszego szefa KE Jean-Claude'a Junckera. Premier dotd dementowa tego typu doniesienia.]]>
Silne spadki na GPW i osabienie zotego. Rynki yj wojn na Ukrainie
Za jednego dolara pacimy ju prawie 3,20 z. Z tak sytuacj nie mielimy do czynienia od wrzenia ubiegego roku.]]>
Silne spadki na GPW i osabienie zotego. Rynki yj wojn na Ukrainie
O tym, jak na najnowsze wydarzenia reaguj inwestorzy, czytaj w komentarzu Money.pl.]]>
BNP Paribas: Stopy procentowe NBP nisze p punktu do koca roku
Zdaniem ekonomistw, NBP zdecyduje si na dwa cicia - w padzierniku i listopadzie.]]>
Eksport ywnoci do Rosji mgby wynie w tym roku miliard euro
Minister Sawicki informowa o podjtych oraz planowanych dziaaniach rzdu w zwizku z embargiem na polsk ywno.]]>
Prezes Poczty Polskiej: Najwiksze wyzwanie to wejcie na GPW
- Zakadamy wikszociowy udzia Skarbu Pastwa w spce, co najmniej 51 proc. akcji, a nawet wicej - zapowiada prezes Jerzy Jkowiak.]]>
CBOS: w sierpniu 23 proc. zwolennikw rzdu; 44 proc. - przeciwnikw
CBOS odnotowuje, e od lipca ubyo zwolennikw rzdu przy jednoczesnym wzrocie przeciwnikw gabinetu.]]>
Spka dnia: Trudna sytuacja rynkowa uderza w wyniki duej kopalni
Opublikowane dzi wyniki LW Bogdanka rozczaroway inwestorw. ]]>
"Independent": Tusk jako szef Rady Europejskiej byby sygnaem dla Moskwy
W czasie kryzysu na Ukrainie mianowanie polskiego premiera na szefa Rady Europejskiej byoby silnym sygnaem dla Moskwy - ocenia brytyjski dziennik Independent. ]]>
Fiasko negocjacji Lufthansy z pilotami. Jutro strajk
Piloci Lufthansy nale do najlepiej zarabiajcych pilotw na wiecie.]]>
Wysoka wiadomo wystarcza do sukcesu marki?
Proces budowania marki rozpoczyna si od prezentacji jej otoczeniu. ]]>
2,9 mld z przychodw Grupy Asseco. Spka zapowiada rozwj
Przychody Grupy s zdywersyfikowane sektorowo i rozkaday si odpowiednio: 40 procent na przedsibiorstwa, 35 procent na banki i 25 procent na administracj publiczn.]]>
Torpol ujawni wyniki. Przychody wzrosy o 34 procent
W I proczu przychody grupy wyniosy 222,6 milionw zotych. Oznacza to wzrost o prawie 34 procent w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.]]>
Przychody Grupy Impel. Zysk zmniejszya ustawa?
Firma pierwsze procze 2014 roku zakoczya ponad 9-procentowym wzrostem przychodw. Skonsolidowany zysk netto wynis 9,6 milionw zotych i by nieznacznie wyszy ni rok wczeniej.]]>
Rekordowe wyniki Grupy PKP Cargo. Spka inwestuje
W I proczu 2014 roku przychody Grupy PKP CARGO wyniosy 2,1 mld z. Z kolei koszty operacyjne zostay zmniejszone o 11 procent, czyli o 234 mln zotych w ujciu rocznym.]]>
PCC Rokita podaje wyniki. Ponad 0,5 mld z przychodw
Spka chemiczna z Dolnego lska zadebiutowaa w tym roku na warszawskiej giedzie.]]>
Kopex odczuwa zastj inwestycji w Rosji
Prezes zapowiada te zmniejszenie liczy spek w grupie.]]>
Qumak zoy oferty na ponad 530 mln z
Wczeniej szef Qumaka informowa, e spka jest mocno zdeterminowana na akwizycje.]]>


Wane terminy
Money.pl - Kliknij po wicej
  • Zwolnienie z opat abonamentu RTV
    Dnia 31 stycznia 2014 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie w...
  • Kodeks karny i kodeks postpowania karnego
  • Dokumentowanie uycia przymusu bezporedniego
  • Wyroby winiarskie
  • System owiaty
  • Nadzr nad rynkiem finansowym
Wspierane przez Money.pl

Wyszukiwarka aktw prawnych

Wyszukaj akty prawne
Status dokumentu: Wszystkie
Obowizujce
Uchylone
Adres publikacyjny:
Wydawnictwo Rok Numer Pozycja
Szukaj w tytule aktu:

Najpopularniejsze akty prawne

Prawo gospodarcze

- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks spek handlowych
- Ustawa o rachunkowocici
- Prawo upadociowe i naprawcze
- Ustawa o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
- Ordynacja podatkowa

Kodeksy

- Kodeks cywilny
- Kodeks postpowania cywilnego
- Kodeks wykrocze
- Kodeks karny
- Kodeks postpowania karnego
- Kodeks postpowania administracyjnego

Prawo pracy i ubezpiecze spdzielczych

- Kodeks pracy
- Ustawa o systemie ubezpiecze spdzielczych
- Ustawa o pomocy spoecznej

Prawo finansowe i bankowe

- Prawo wekslowe
- Prawo czekowe
- Prawo bankowe
- Prawo dewizowe

Prawo dla ka�dego

- Kodeks rodzinny i opiekuczy
- Ustawa o ochronie danych osobowych
- Prawo o aktach urzdu cywilnego
- Kodeks drogowy

Prawo budowlane

- Ustawa o dopatach do oprocentowania niektrych kredytw bankowych
- Ustawa o spdzleniach mieszkaniowych
- Prawo budowlane

Porwnanie kursw walut

emerytury

http://prawo.money.pl - serwis prawny nr 1 w Polsce

emerytury     |     Polityka prywatnoci     |    fundusze emerytalne     |     kredyty
http://www.emerytury.net.pl